Besøk hos konsulfamilien i Villa Sofienlund

Kalfarveien 37 har vært et staselig bygg siden det ble bygget i 1868-69 for konsul Fredrik Georg Gade. Senere overtok datteren Inga og hennes mann, konsul Christian Magnus Kjær. Oppgitt fotograf av KK Foto. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet av Villa Sofienlund i Kalfarveien 37 er blant de siste som er lagt ut på Marcus, billedsamlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen. «Fotografi skapt av Atelier KK. Laget mellom 1945 og 1958», står det under bildet. Det er tatt flere tiår før det, men Atelier KK har nok laget repro av bildet i denne perioden. Det er ikke opplyst hvem som er avbildet. Mest sannsynlig er iallfall herr og fru konsul Kjær, Christian Magnus Kjær og Inga M. Kjær, og deres datter Augusta Ingeborg, født i 1908, med på bildet. Er det henne som sitter på fanget til en mann med skjegg, er bildet trolig tatt omkring 1920.

Fotograferingen ble iallfall bestilt av «fru konsul Kjær». Bygget ble tegnet av arkitekt H. Thrap-Meyer og oppført i 1868-69 for konsul Fredrik Georg Gade. «Konsul Kjær» het Christian Magnus Kjær og var Gades svigersønn. Kjær var født i Danmark og utdannet seg innen handel. Da Anton B. Mohr døde i 1890, ble Kjær kalt til Bergen og ble ansatt som prokurist i det høyt ansette importfirmaet Aug. C. Mohr & Sønn. I 1894 ble han medinnehaver av firmaet som han overtok helt og fullt da Conrad Mohr trakk seg tilbake i 1902. I Bergen ble konsulen kjent som den gavmilde rikmannen.

Kjær var en stor bergenspatriot og gjorde en imponerende  innsats på mange fronter i det bergenske næringsliv, bl.a. for Hæggernæs Valsemølle, Bergens Privatbank og Vesta og Hygea. Fra 1907 til tiltagende sykelighet tvang ham til å frasi seg vervet var han dansk konsul i Bergen. Kjær døde 10. februar 1935.

«Fru konsul Kjær» het Inga M. Kjær og var altså født Gade. Hun overlevde sin mann med 33 år og døde 10. mars 1958.

Etter at bruken som privatbolig overtok Ingeniørforeningen bygget. Senere overtok legene bygget og Kalfarveien 37 fikk navnet Legenes hus.