Juni reddet bergenssommeren 2023

Solmåleren på Bergen lufthavn Flesland har registrert soltimer siden høsten 2015. I mai 2024 ble det registrert 279,7 soltimer, eller nesten ti timer i døgnet. Foto: Kirsten Øystese/BKK.

Takket være en strålende juni hadde bergenssommeren 2023 flere soltimer enn gjennomsnittet for årene 2016-22: 686,5 timer mot 615 timer.

Med 340,2 soltimer ble juni den solrikeste siden Bergen fikk ny solmåler på Flesland høsten 2015. Juli hadde 199,5 soltimer, litt under gjennomsnittet på 205 timer i årene 2016-22.

August tok seg litt inn igjen mot slutten, men 146,8 timer er likevel over 40 timer færre enn gjennomsnittet for årene 2016-22.

Lite sol over hele linjen

Felles for alle værstasjonene som måler soltimer var lave tall i den siste sommermåneden i 2023: Kise på Hedmark 101,4, Løken i Volbu 106,6, Østre Toten 124,5, Oslo Blindern 134,7, Trondheim 165,3, Valnesfjord 166,5 og på topp Tromsø med 167,8 timer.

Etter at åtte av årets måneder er historie har Bergen fått 1350 soltimer, litt for mer enn gjennomsnittet for årene 2016-22 (1310 timer). Bergen har hatt om lag 1600 soltimer i gjennomsnitt i årene 2016-22, men med ganske stor variasjon, fra 1435 timer i 2017 til 1750 i 2018.

Oslo har notert 1576 timer hittil i år, i første rekke takket være en solrik mai, som var meget grå i Bergen. Trondheim ligger litt etter Bergen med 1315 timer.

Dataene er hentet fra seklima.met.no og bearbeidet av Årstadposten.

Soltimer i Bergen fra 2016 til august 2023. Data er hentet fra seklima.met.no og bearbeidet av Årstadposten.