det lønte seg å trikke opp til L. Jenssens skotøiforretning. Annonse Bergens Aftenblad 3. september