Landås-elever ville øve inn et skikkelig skuespill

Hovedpersonen i historien var en prest med lese- og skrivevansker. Han ligger i sengen sin og fortviler over alle menneskene han må forholde seg til i menigheten. Her dirigerer han kirkekoret etter beste evne.

Årstadposten for 20 år siden, november 2003: Stemningen var lett nervøs i dramarommet på Landås skole. Tretten andre- til fjerdeklassinger var i gang med siste finpussen på innøvingen av en fortelling fra Roald Dahl (1916-90) sin bok ”Presten i Nibbleswicke”. Neste gang skulle det være fremføring for familie og venner.  Ville de få alle replikkene inn i hodet eller vil suffløren få en hard jobb under forestillingen?

Kanskje var det Årstadpostens tilstedeværelse som gjorde at det stoppet opp noen ganger? Iallfall var det en imponerende oppgave de unge skuespillerne hadde tatt på seg. Nå er disse elevene nesten 30 år.

Det var mange detaljer de små skuespillerne fikk med seg under veis. Berit Solstad Eggen instruerte.

Instruktør var skuespiller Berit Solstad Eggen. Det var Foreldrenes arbeidsutvalg på Landås skole som hadde satt i gang kurset. Ti onsdagskvelder hadde barna vært samlet til drama-/teaterkurs i det flotte dramarommet, som foreldre hadde pusset opp. Her var scene med sceneteppe og stor ”teatersal”.

– Barna har vært utrolig entusiastiske og lærevillige. De kom tidlig med forslag om å sette opp et stykke og har gått til oppgaven med stor iver, sa Berit Solstad Eggen til Årstadposten i 2003. Ti kursdager à 75 minutter var ikke all verdens tid til å gi en innføring i drama og teater, med teori og praksis. – Vi skulle nok hatt mer tid på oss, sa Berit Solstad Eggen. På den annen side hadde barna hatt det skikkelig moro. Det skal mot til å stå på en scene. Det gir en erfaring som kan komme godt med senere i livet.

Snart er det vår tur – i november 2003.