Solskinnsmåleren gikk amok og ga Bergen midnattsol i desember

Solmåleren på Bergen lufthavn Flesland har registrert soltimer siden høsten 2015. I mai 2024 ble det registrert 279,7 soltimer, eller nesten ti timer i døgnet. Foto: Kirsten Øystese/BKK.

Siden høsten 2015 har solskinnsmåleren på Flesland registrert jevnt og trutt og sendt sine målinger hvert tiende minutt. I motsetning til målingene som fra 1957 er gjort på Florida, gir Flesland målinger som bedre kan sammenlignes med andre steder fordi byfjellene ikke stjeler soltimer.

Ifølge statistikken for årene 2016 til 2022 er det i gjennomsnitt registrert 20 soltimer i Bergen (Flesland) i desember. Til sammenligning hadde Florida 11,9 timer i årene 1961-90.

Grunnen til det høye gjennomsnittstallet for Flesland er de 58,7 timene som er notert på desember 2017. For de øvrige årene varierer antall timer mellom 2,2 og 22,8.

To dager med sol hele døgnet

Var desember 2017 en så fantastisk solrik måned som de offisielle tallene fra Seklima forteller? Årstadposten har lastet ned alle tilgjengelige tall. Det viser seg at måleren har gått i «vranglås» 20. og 21. desember dette året og begynt å registrere 60 minutter sol hver time fra onsdag 20. kl. 01.00 til midnatt torsdag 21. (22. kl. 00.00). Med noen unntak er det registrert 60 soltimer hver time hele døgnet med et par unntak (26 minutter kl. 10.00 og 36 minutter kl. 11.00 den 20.). 20. desember ble det registrert 23 soltimer, 21. desember 23,3 soltimer!

Trekkes disse timene fra, får vi 12,4 soltimer i desember 2017, og gjennomsnittet for årene 2017-22 blir 14 timer, ikke 20. 2017 var altså en gjennomsnittsmåned, ikke en ekstremt solrikt. Til sammenligning hadde Oslo Blindern 33,3 timer og Trondheim Gløshaugen 18,3 timer denne måneden.

Nesten 60 timer sol i desember, to timer per dag, hadde vært mulig siden solen er oppe i om lag fem timer. Men så lange godværsperioder har vi meget sjelden i desember.

Korrigert statistikk med riktige soltimetall for desember. Datagrunnlag seklima.