Korrigert statistikk med riktige soltimetall for desember. Datagrunnlag seklima.