Annonse i Arbeidet 21. desember 1923. Det reklameres med 20 års utdannelse i utlandet.