Venter på toget på Kronstad stasjon en vinterdag på 1910-tallet

Kronstad mellom 1913 og 1920. Foto fotograf K. Knudsen & Co. KK-postkortsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet fra et vinterlig Kronstad er tatt av fotograf K. Knudsen & Co. mellom 1913 og 1920. Det tilhører KK-postkortsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Til høyre i forgrunnen ser vi Kronstad stasjon, som ble opprettet som Krohnstad stasjon på Vossebanen i 1913, der et titalls mennesker trolig venter på toget. En del står, andre ser ut til å ha satt seg ned utenfor kiosken. Kanskje venter de på toget fra sentrum som snart vil komme ut fra Kronstadtunnelen rundt svingen. Toget andre veien kan neste tog være lokaltoget fra Nesttun. Eller det kan komme langveis fra – fra Voss eller Kristiania. Navneendring til Kronstad ble foretatt i 1921.

Kronstad stasjon har adresse Bjørnsons gate 35. Bare noen få hus var oppført i denne delen av Bjørnsons gate den gang. Utbyggingen på Kronstadhøyden skjøt fart etter at Kronstad Boligselskap hadde arrangert en arkitektkonkurranse om utbygging av Pinnelien. Arkitekt Tryti gikk seirende ut av konkurransen. Kronstad Boligselskap ble dannet i 1917 av bedrifter på Kronstad og i Solheimsviken. – Det er selskapets håp innen rimelig tid å kunne nå det mål å se en smukk og trivelig arbeiderkoloni i Pinnelien, skrev Bergens Tidende i mars 1918.  Allerede syv år tidligere ble Boligselskapet av 1910 dannet. Dette selskapet eksisterer fortsatt.

Navnet Kronstadhøyden ble for øvrig første gang brukt i avisene i august 1911. Området ble den gang skrevet med i. – Veien fra Aarstad sykehus i Kronstadbakken til opp på Kronstadhøiden til gartner Klausens hus er sperret for kjøring inntil videre, grunnet nedlegging av vannledning, het det i en annonse datert Solheimsvigen 25. august 1911 fra Fløens og Solheimsvigens bygningskommune.

I bakgrunnen skimter vi tårnet på Årstad kirke, som ble oppført i 1890. Et stykke til venstre for den flotte kirken ligger  Kronstad hovedgård, oppført på slutten av 1700-tallet.