Den biologiske stasjon på Marineholmen. Foto K. Nyblin, Nyblins samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.