Sel i dammen ved Biologisk stasjon 1898. Foto Eduard Wilhelm Moss, billedsamlingen, Universitetsbibilioteket i Bergen