Fra mandag 22. februar 1926 klokken 12 måtte fødende kvinner henvende seg til den nye kvinneklinikken på Haukeland. Annonse i BT 20. februar 1926.