Lokalhistorie


Pølser i flere generasjoner fra Svaneviken

Svanevikens Pølsefabrik AS ble etablert i 1901 med K. Hardus-Olsen som disponent. Bedriften drev «slagteri, salteri & pølsefabrik» og holdt til i Svaneviksveien 37. Bedriftens pølser ble solgt over hele…Gårdsdrift i Landåsveien i 1940

I oktober 1940 ble det tegnet et kart med tanke på matauk og bedre utnyttelse av jordbruket i Søndre bydel. Natlandsveien het den gangen Landåsveien.  På Bolstad gård drev kommunen…