NyheterStor interesse for nye leiligheter i Årstad

De siste årene har det vært stor boligbygging i Årstad, i første rekke langs Damsgårdssundet, i Fløen og på Slettebakken. Mange prosjekter er avsluttet og folk har flyttet inn. Tretten…Ett år med store gravearbeider i Fjøsangerveien

Trafikantene i Fjøsangerveien og Kanalveien må regne med store utfordringer når anleggsarbeidene tar til på Bybanens trasé mot Fyllingsdalen. På hele strekningen mellom Jæger og krysset med Grønnestølen vil bli…


Nå utvides området for boligsoneparkering

Byrådet vil på møtet 15. mars vedta to utvidelser av ordningen med boligsoneparkering i Bergen, sone 20 Svartediket og sone 29 Finnbergåsen (tidligere benevnt Minde) fra april. De øvrige områdene…