Nyheter

Rema 1000 Wergeland på pantetoppen

Rema 1000 Wergeland er den bergensbutikken som fikk inn mest pant i 2019. Over 1,3 millioner bokser og flasker ble pantet på denne butikken i fjor. Norge har innbyggere med…Si din mening om planene for Slettebakken og Sletten

Nå er forslag til områdereguleringsplan for Slettebakken og Sletten lagt ut til offentlig ettersyn. Hovedformålet i planen er Idrett, bolig, næring og grøntarealer. Mulighetsstudien som er utarbeidet for Sletten og…

Portugisisk firma skal bygge bybanesporene

Bybanen Utbygging har underskrevet kontrakt portugisiske Steconfer om bygging av bybanesporene til mellom sentrum via Årstad til Fyllingsdalen. Kontraktsummen er på 263 millioner kroner. Arbeidene med å legge de første…