Nyheter

Stor interesse for nye leiligheter i Årstad

De siste årene har det vært stor boligbygging i Årstad, i første rekke langs Damsgårdssundet, i Fløen og på Slettebakken. Mange prosjekter er avsluttet og folk har flyttet inn. Tretten…Ett år med store gravearbeider i Fjøsangerveien

Trafikantene i Fjøsangerveien og Kanalveien må regne med store utfordringer når anleggsarbeidene tar til på Bybanens trasé mot Fyllingsdalen. På hele strekningen mellom Jæger og krysset med Grønnestølen vil bli…


Nå utvides området for boligsoneparkering

Byrådet vil på møtet 15. mars vedta to utvidelser av ordningen med boligsoneparkering i Bergen, sone 20 Svartediket og sone 29 Finnbergåsen (tidligere benevnt Minde) fra april. De øvrige områdene…

Café Ambrosia endelig åpnet

I går, 28. februar, var det etterlengtet åpning av Café Ambrosia ved den gamle trikkesløyfen på Minde. Offisiell åpning skjer senere. I den første tiden blir det innkjøring med test…
Bybanen møter veggen på Mindemyren

Bybanen møter bokstavelig talt veggen på Mindemyren. Hastigheten til banen på strekningen mellom Kronstad og Kristianborg vil være ca. 50 km i timen. I en krapp kurve helt nord i…

Veidekke bygger 50-70 boliger på «Høyhustomten»

50-70 boliger skal bygges på «Høyhustomten» på Mølleneset ved utløpet av Møllendalselven. Kjelstrup Olsen Eiendom AS har solgt eiendommen Møllendalsveien 64 til Veidekke Eiendom AS. Tomten er på ca. 3000…
Gammelt undervisningsbygg får mange nye oppgaver

Overlege Danielsens Hus i Årstadveien 21, det tidligere odontologibygget, rehabiliteres. Bygget skal inngå i en kunnskapsklynge som er etablert for å videreutvikle forsknings- og utdanningsmiljøet ved Universitetet i Bergen. Constructa…


Snart ferdig fortau og sykkelvei i Møllendalsveien

Siste etappe av Møllendalsveien med nytt fortau og sykkelvei nærmer seg ferdiggjøring. Bare noen korte strekk mangler før et førsteklasses anlegg er klart på hele strekningen fra Solheimsviken til Møllendalselven….