Nyheter
Fløttmannsplassen nærmer seg fullføring

Løvstakksiden har fått sitt byrom ved brofestet til Småpudden, Fløttmannsplassen. Arbeidene tok til i sommer, og nå er de fleste av elementene på plass. Fløttmannsplassen blir et av de viktigste…Møllendalsveien stenges for gjennomkjøring i Fløen

Møllendalsveien blir stengt for gjennomkjøring i Fløen og omgjort til sykkelgate som følge av utbyggingen av Bybanens linje fra sentrum til Fyllingsdalen. Stengningen betyr at trafikantene må bruke andre veiruter….


Nå starter rivningen av Møllendalsveien 69

Denne uken starter rivningen av Møllendalsveien 69. Om noen år kommer i dette området Møllendal holdeplass på Bybanens Linje 2 (4. byggetrinn), mellom sentrum og Spelhaugen i Fyllingsdalen. Tomten der…

Haukeland får Bybanens første undergrunnsstasjon

Holdeplassen på Haukeland blir Bybanens første undergrunnsstasjonen og den travleste utenfor sentrum. I umiddelbar nærhet vil mer enn 20.000 mennesker arbeide, studere, bo eller være pasienter/besøkende. Gatenivået på Haukeland vil…

Vil videreutvikle Sletten og Slettebakken

Byrådet anbefalte på sitt møte 4. januar oppstart av offentlige reguleringsplaner for Sletten og Slettebakken, og vil starte sanering av Slettebakken deponi. Anbefalingen kommer som en oppfølging av mulighetsstudien for…


Kommunen kjøper Bring-tomten til skoleformål

Byrådet innstiller overfor bystyret at kommunen kjøper selskapet Posten Eiendom Kanalveien AS, som eier Kanalveien 52B på Minde. Eiendommen skal med tiden nyttes til skoleformål. Posten har akseptert et tilbud…