Nyheter

Nå er sykkelveien med fortau tatt i bruk

Nå er den nye sykkelveien med fortau mellom Minde Allé og Fabrikkgaten tatt i bruk.  Den nye veien krysser et område som normalt vil få togtrafikk en kort periode to…«Buebygget» bygges ti år etter godkjent plan

Parkeringsplass blir næringsbygg ved krysset Fjøsangerveien – Edvard Griegs vei. «Buebygget» blir navnet på kontor- og forretningsbygget som skal oppføres i Fjøsangerveien 48. OG Arkitekter AS er ansvarlig søker for…

Klart for skinnelegging i Møllendal

For første gang siden jernbanetraseen ble lagt på nordsiden av Store Lungegårdsvann i 1913 får banen i Møllendal ny trasé. Så store omleggingen er det ikke, men arbeidene med kulverten…
Erna Solberg åpner Oppstemten i morgen

I dag, tirsdag 18. september, klokken 18.00 overrekkes den nye trappestien Oppstemten fra Bergen Skog- og Træplantingsselskap til Bergens befolkning. Statsminister Erna Solberg står for snorklippingen. Åpningen vil finne sted…


Prosjekt Renere Puddefjord avsluttet

Store deler av sjøbunnen i Byfjorden er svært forurenset av miljøgifter og tungmetaller. Første delprosjekt i den store opprydningen, Puddefjorden, er nå ferdig. Mandag 17. september markerer klima- og miljøminister…


Uforstand på dansk på Møllendal allmenning

To nye, flotte allmenninger har kommet i Årstad i 2018, Fløttmannsplassen ved Damsgårdssundet og Møllendal allmenning ved utløpet av Møllendalselven. I Møllendal er de første tegn til hærverk allerede registrert….