1918

Trist jul for mange familier i Årstad i 1918

Julen 1918 ble en trist høytid for mange familier i Årstad. Den verdensomspennende influensa-epidemien Spanskesyken rammet halve befolkningen fra sommeren til ut på nyåret 1919. På Haukeland sykehus var 825…