Adolp Bergs vei 54

Går inn for 51 leiligheter på Blima-tomten

7. desember foretar Komité for miljø og byutvikling 2. gangs behandling av reguleringsplan for nybygg på Blima-tomten i Adolph Bergs vei 58. Byrådet har innstilt til bystyret at blokk A…