Årstadveien 21

Gammelt undervisningsbygg får mange nye oppgaver

Overlege Danielsens Hus i Årstadveien 21, det tidligere odontologibygget, rehabiliteres. Bygget skal inngå i en kunnskapsklynge som er etablert for å videreutvikle forsknings- og utdanningsmiljøet ved Universitetet i Bergen. Constructa…