Audhild Flaktveit Moxnes’ minnepris
Ønsker kandidater til Audhilds minnepris

19. mars 2004 omkom Audhild Flaktveit Moxnes (17) fra Sollien på Landås i en trafikkulykke. Hun var en aktiv hardingfelespiller. Det ble opprettet en minnepris, og nå ber styret for…