Balehms Husholdningsskole

Bergens ukjente husmorskole-pionerer

25 år før Bergen fikk sin kommunale husmorskole var Balehms Husholdningsskole i gang på Fjøsanger. Omkring 1900 startet Lollie Hagemanns ko(k)keskole. Felles for begge de private skolene er at et…