Bergensmeieriet

Bergensmeieriet kunne havnet på Koengen

Kirketomten på Minde lå ubrukt da Bergensmeieriet på 1940-tallet skulle bygge nytt meieri og til slutt valgte denne tomten. Men bygget kunne like godt blitt nabo til Bergenhus festning. Både…


Mindemyren august 1970

24. august 1970, for temmelig nøyaktig femti år siden, fløy Widerøes Flyveselskap over Bergen og foreviget blant annet Mindemyren. Området er betydelig forandret siden den gang og mye skal skje…