boligsoneparkering


Nå utvides området for boligsoneparkering

Byrådet vil på møtet 15. mars vedta to utvidelser av ordningen med boligsoneparkering i Bergen, sone 20 Svartediket og sone 29 Finnbergåsen (tidligere benevnt Minde) fra april. De øvrige områdene…