«Kogebog for tarvelige husholdninger og skolekjøkkener»