Marie Joys’ hus

Barneklinikken flytter inn i Marie Joys’ hus

I månedsskiftet august/september flytter Barneklinikken på Haukeland inn i nybygget som har fått navnet Marie Joys’ hus. Barneklinikkens bygg fra 1950 skal rives og gi plass til det nye barne-…