Møllendal allmenning

Uforstand på dansk på Møllendal allmenning

To nye, flotte allmenninger har kommet i Årstad i 2018, Fløttmannsplassen ved Damsgårdssundet og Møllendal allmenning ved utløpet av Møllendalselven. I Møllendal er de første tegn til hærverk allerede registrert….Nå er Møllendal allmenning klar til bruk

Midt i en av bergensernes mest populære turløyper ligger Møllendal allmenning klar til å bli tatt i bruk. Helt siden Nygårdsbroen ble åpnet i 1851 har turen rundt Store Lungegårdsvann…