Postterminalen Kanalveien 52B

Kommunen kjøper Bring-tomten til skoleformål

Byrådet innstiller overfor bystyret at kommunen kjøper selskapet Posten Eiendom Kanalveien AS, som eier Kanalveien 52B på Minde. Eiendommen skal med tiden nyttes til skoleformål. Posten har akseptert et tilbud…