Puddefjorden

Prosjekt Renere Puddefjord avsluttet

Store deler av sjøbunnen i Byfjorden er svært forurenset av miljøgifter og tungmetaller. Første delprosjekt i den store opprydningen, Puddefjorden, er nå ferdig. Mandag 17. september markerer klima- og miljøminister…


Skal rydde opp i Puddefjorden for 126 mill. kr

Bymiljøetaten i Bergen kommune har signert kontrakt på 126 millioner med entreprenørselskapet Peab, som skal gjennomføre oppryddingsarbeidet i Puddefjorden. Kontrakten er ekslusiv merverdiavgift og omfatter også utbedringsarbeider i Kollevåg. Miljøoppfølgingsplan…