sykkelsjef Einar Johan Grieg

Ungdomsskoleelevene skal få en mer aktiv hverdag

U-Go er en aktivitetskampanje for å få ungdomsskoleelever til å velge en aktiv skolevei. Kampanjen er gratis for alle ungdomsskoleelever og skal i 2018 gjennomføres i hele Norge, hvilket muliggjøres…