Seniordans er toppen for kroppen

Kontaktperson Bendte Larsen (til venstre) med Ada Dybfest og Knut Oksholm, som startet Fridalen Seniordans i august 2005 og som fortsatt er aktive.

Mottoet for seniordansen er «toppen for kroppen». En effektiv livsforlenger.

Et av tilbudene finner vi på Fridalen skole. Fridalen seniordans ble startet av Ada Dybfest og Knut Oksholm i august 2005. I ti år har Ada, Knut og andre aktive seniorer danset halvannen time på tirsdager i gymsalen på Fridalen skole. I løpet av året blir det om lag 30 samlinger.

Danse for andre

– Fire til fem ganger i året danser vi også på eldresentre og sykehjem, som underholdning for beboerne. Vi avslutter ofte vår dans der med et par sittedanser, som alle beboerne kan være med på. Dette er ofte høyt verdsatt, sier Knut Oksholm og Bendte Larsen i styret for seniordansen. Knut Oksholm går i sitt 90. år og er en fantastisk representant for aktive seniorer. – Seniordansen gir ikke bra mosjon, den er også et viktig sosialt samlingspunkt.

– Vi holder oss i nærmiljøet, så de stedene vi besøker er som regel Slettebakken eldresenter, Kolstihagen sykehjem og Landås Menighets Eldresenter. Vi har hele perioden vært omkring 25 dansere i gruppen, noen har falt fra og nye har kommet til.

Flott tiårsmarkering

Som avslutning i vår hadde gruppen en tur til Vossestølen på Oppheim med overnatting. Her ble tiårsjubileet feiret med middag, dans og på hjemturen omvisning på Mølstertunet på Voss.

Danserne i Fridalen seniordans er meget trofaste til å møte opp. De gleder seg til dansekveldene og mange sier de har fått et godt sosialt nettverk i dansevennene. De fleste driver med annen form for fysisk fostring. Dansen inspirerer til å bruke kroppen.

Vil gjerne ha flere

– Men vi har plass til flere dansere. Her er ingen aldersgrense, og siden vi danser på ettermiddagstid (17.00 til 18.30) kan en delta selv om man skulle være i jobb. Så kom og bli med. Det er ikke vanskelig, for danselederne i gruppen gjennomgår hver eneste dans hver gang,

Da Fridalen seniordans ble startet i 2005, var det fem år siden seniordansen kom til Bergen: Bergen Seniordansgruppe 1 startet 19. februar 2000, som første dansegruppe i Hordaland organisert under Forbundet Seniordans Norge (FSN, senere SN). Stifterne av Bergen Seniordansgruppe 1 var Nancy og Torleif Rognås og Signe Nilsen. Landåshallen var et av stedene man hadde tilbudet, og Knut Oksholm var blant danserne.

Seniordansen startet opp i Norge i 1994, og i dag er det ca. 12.000 seniordansere i Norge. I Hordaland er det 49 grupper som danser seniordans. Tre av gruppene danser på Landås. Seniordans er meget variert og omfatter ringdans, linedans, folkedans fra andre land og koreograferte ball room-danser. Det geniale er at en ikke trenger å møte med partner, for selv om man danser parvis, er det ikke kjønnsbestemt, man danser blå og rød.

Sosial profil

Seniordans har en utpreget sosial profil, og dansen er utformet på en måte som gjør den velegnet for eldre mennesker. Dansen gir deg bedre kondisjon, styrker muskulaturen og bedrer konsentrasjonsevnen.

Seniordans har en hjemmeside der man kan lese litt om hva man driver med. Der er det også lenke til Hordaland Seniordans sin hjemmeside. Besøk seniordans.no, velg Vestlandet og Hordaland, så finner man Fridalen.

Ada Dybfest leder an i linedansen.

Ada Dybfest leder an i linedansen.