Farligere å være rotte i Bergens avløpssystemer

Den øverste delen av fellen sitter like under kumlokket. Ledningen som kommuniserer med stempelet må kveiles opp så ikke rottene biter på den. (Foto: Newswire)

Nærmere 20.000 rotter er tatt i Bergen i år tatt med den høyteknologiske rottefellen Wise-Trap som plasseres nede i kloakken.

Det er ikke til å komme fra: Bergen er en skikkelig rotteby, og Årstad har en betydelig del av bestanden. Særlig ille er problemet i sentrale strøk, mellom sentrum og Minde. Da Bybanen ble anlagt, måtte mange rotter finne nye steder å bo, og mange fikk lite hyggelige besøk av rotter i kjellere og hager.

Anticimex Bergen på Minde har utplassert 149 feller rundt om i byen. Ved utgangen av november hadde man hos Anticimex registrert 19427 skudd.

 

En smart rotte er på vei gjennom et avløpsrør. Men WiseTrap (under) er smartere. I dette sekund er rotten drept og skylles nedover i avløpet. Fellen er klar til et nytt dødbringende overfall. (Bilder: Anticimex.)

En smart rotte er på vei gjennom et avløpsrør. Men WiseTrap (under) er smartere. I dette sekund er rotten drept og skylles nedover i avløpet. Fellen er klar til et nytt dødbringende overfall. (Bilder: Anticimex.)

Farligere å være 3Trekker inn i kulde

Statistikken forteller det folk flest har registrert: når det blir kjølig i været, blir rottene mindre synlige i bybildet. De trekker ned i byens avløpsrør, der mange av dem får et ublidt møte med WiseTrap.

Det er sagt og skrevet at Bergen har om lag like mange rotter som mennesker. Nå fins det ingen rottetelling, bare anslag. Anticimex sine hypermoderne jegere har i løpet av året skutt nærmere 10 prosent av den antatte rottebestand. Og jakten fortsetter…

Venter i giv akt

Rottefellen monteres i avløpskummer. Den består av en boks med kommunikasjonsutstyr og et rør med stempel. Stempelet står plassert i giv akt rett over den viktigste ferdselsåren til rottene.

Når en rotte utløser sensorene i fellen, slår stempelet med stor kraft ned på den. Dyret dør momentant og skylles vekk av kloakken. Sensorene er avanserte nok til å skille mellom rotter og annet som måtte flyte forbi.

Kommuniserer på nett

Fellen kommuniserer med internett, der man kan gå inn på en nettside og følge med på antall skudd.

Hver felle har også en GPS som forteller hvor den er, i tilfellet noe skulle skje med den. En tilleggsfunksjon, er at den varsler per sms eller e-post hvis det skulle bli oversvømmelse i kummen den står montert. For noen kommuner har dette vist seg å være like verdifullt som rottebekjempelsen.

Rottene lever og trives i kloakken. Derfor er det hensiktsmessig å lage effektive vaktposter før de kommer så langt inn i kloakksystemet at de dukker opp i hus og bygninger.

Flest tatt i Bergen

Anticimex begynte å teste WiseTrap ut i det små i 2011. I 2012 ble stemplene slått ned 8800 ganger i de om lag 100 fellene som var satt ut i borettslag og kommuner. I København drepte 100 slike feller 9400 rotter på to år. I Bergen har altså 149 feller tatt nesten 20.000 rotter på ett år.

Hver felle har også en GPS som forteller hvor den er, i tilfellet noe skulle skje med den. En tilleggsfunksjon, er at den varsler per sms eller e-post hvis det skulle bli oversvømmelse i kummen den står montert. For noen kommuner har dette vist seg å være like verdifullt som rottebekjempelsen.

Gitftfritt

Hi-tech-rottefeller er blitt en betydelig konkurrent til å legge ut gift, som kan være en problematisk måte å ta rotter og mus på. Gift er hovedsakelig blitt benyttet for å bekjempe rotter i kloakk. Men med gift vet man ikke hvor mange rotter som tas fordi de dør andre steder enn der giften ligger, de drar bort og gjemmer seg.

I de siste årene har Anticimex utviklet nye, digitale metoder for forebygging mot rotter og mus. Disse metodene er fremtidens skadedyrbekjempelse. Løsningen er ikke bare effektiv, men gjør det på en human og miljøvennlig måte.

Se hva som skjer når rotten møter sin overmann, WiseTrap :