Landås bibliotek får leve

Smil og mye glede på familielørdag på Landås bibliotek da man kunne markere at biblioteket, nok en gang, var reddet. Avdelingsbibliotekar Åshild Sæle med flagg, forfatter og illustratør Irene Marienborg til høyre.

Byrådet gir inn for at Bergen offentlige biblioteks filial på Landås blir opprettholdt. Byrådet vil vurdere alternativ lokalisering.

Det forrige byrådet vill legge ned filialen. Ved å legge ned biblioteket ville kommunen spare 1,9 millioner kroner året, eller 7,6 millioner i perioden 2016-2019.

Lokalene er i dårlig stand og er lite tilpasset moderne krav som brukere har til bibliotek. Siden filialen holder til i andre etasje uten heis eller annen direkte inngang er det umulig for rullestolsbrukere å komme inn på biblioteket.

Lokal aksjon

Landås bibliotekfilial har vært truet av nedleggelse flere ganger tidligere, men takket være lokale aksjoner og velvillige politikere er biblioteket blitt reddet. Også i høst ble det satt i gang en lokal aksjon. Folk på Landås er glade i biblioteket og bruker det flittig. Nå er det bare én ting som gjelder: at biblioteket blir brukt.

Flytting av filialen har vært fremme flere ganger, sist i forbindelse med bygging av nye Landås skole, som tas i bruk høsten 2016. Dette forslaget er imidlertid ikke blitt fulgt opp med konkrete tiltak.

Takk fra biblioteket

På Facebook-siden har biblioteket lagt ut en hyggelig tilbakemelding med takk til alle som har kjempet mot nedleggelse:

Vi på Landås bibliotek vil gjerne takke for alt engasjement rundt og for biblioteket denne høsten. Dere fortjener en blomst hver og en, men siden vi er et bibliotek – så må dere låne og dele, blomsten står på ”Nabolagets bord”

Takk for alle avisinnlegg, for alle som har engasjert seg i Aksjonsgruppas virksomhet, for alle samtaler og hjertesukk om biblioteket. Takk for alle hilsener i gjesteboka og alle gode ord. Nå vet vi enda mer om hva biblioteket betyr for nærmiljøet og at vi er den møteplassen fine ”bibliotektaler” snakker om. Vi har knyttet nye kontakter, som vi kan bruke i arbeidet med å utvikle biblioteket videre. Bring gjerne takk videre til engasjerte lånere som ikke leser dette. Og en spesiell takk til Laila Melkevoll, som har stilt seg til disposisjon for nabolagets engasjement.

Feiret på familielørdag

Familielørdag med forfatter og illustratør Irene Marienborg var det første arrangementet på Landås bibliotek etter at nyheten om at biblioteket får leve ble kjent.

Avdelingsbibliotekar Åshild Sæle kunne derfor ønske barn og foreldre velkommen med flagg og ballonger – og det ble gledesklapp for biblioteket. Irene Marienborg er grafisk designer og illustratør. Hun har skrevet og illustrert fem bøker om lille Nora og hennes hverdag. På Landås fortalte hun og viste biler fra et par bøker, til stor glede for en lydhør forsamling.

Reverserte flere kuttforslag

Det nye byrådet reverserte i sin tilleggsinnstilling til budsjettet flere tidligere foreslåtte kutt og enkelte nye tiltak starter opp.

  • Generelle kutt i tilskuddene til kulturformål blir foreslått snudd.
  • Det foreslåtte kuttet i budsjettet til kulturkontorene i bydelene på 650.000 kroner blir reversert.
  • Forslaget om å redusere budsjettet til Bergen kulturskole med 2,15 mill. kr. blir snudd.
  • Tilskuddet til vitensenteret «VilVite» blir foreslått opprettholdt på dagens nivå.