Legevakten på plass i Solheimsviken

Byrådsleder Harald Schjelderup stod for den offisielle åpningen. Her klipper han silkebåndet. Legevaktsjef Frank van Betten til venstre, byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland, til høyre. Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune, Informasjonsavdelingen.

Bergen legevakt flyttet onsdag 4. november inn i nye lokaler i Utrustningsbygget i Solheimsgaten 9. Byrådsleder Harald Schjelderup stod for den offisielle åpningen.

– Gratulerer Bergen, med ny legevakt. Bergen Helsehus er plassert ved et sentralt knutepunkt hvor det er enkelt å komme til, sa byrådslederen i sin åpningstale.

– Det er viktig med et godt bygg og enda viktigere med dyktige ansatte. Nå har vi begge deler, sa Schjelderup.

En rekke helsetjenester skal samles i Bergen helsehus, og Bergen legevakt og Haukeland universitetssjukehus sin akuttpost var de første enhetene til å flytte inn.

Bedre tilbud

Den nye legevakten vil gi bergenserne et bedre tilbud. Legevakten forbedres med mer effektiv pasientbehandling og lyse og trivelige lokaler med gode venterom. Samtidig samlokaliseres mange helsetjenester og en helt ny sengepost for øyeblikkelig hjelp åpner opp ved årsskiftet.

Det er tenkt nytt rundt organiseringen av ventearealene, noe som kan bidra til å redusere ventetiden. Grepene inkluderer ”fast-track behandlingsrom” for enklere problemstillinger og en egen kø for mer kompliserte tilfeller.

Et eget venteareal er satt av for pasienter som skal hentes av ambulanse. På denne måten frigjør man behandlingsrom og kan ta inn nye pasienter. En sentralt plassert ekspedisjon gir bedre oversikt over hvor skoen trykker og behovet er størst.

170 fast ansatte

Det nye helsehuset er på 8370 kvadratmeter, hvorav Bergen legevakt disponerer 4316. Legevakten har 170 fast ansatte. Inkludert vikarer og vaktleger jobber nesten 500 personer på legevakten i løpet av et år.

Følgende tjenester kommer eller vil komme i Bergen Helsehus.

Første etasje: Bergen legevakt (skadepoliklinikk, akuttmedisinsk poliklinikk, psykiatrisk legevakt, røntgen, fysioterapi, allmennlegevakt, livskrisehjelpen, voldtektsmottaket, og legevaktsentralen). Eget venterom for barn, som er tilpasset deres behov. Tannlegevakten flyttet 4. november fra midlertidige lokaler på Årstad.

Rusakutten

Andre etasje: Helse Bergen sin akuttpost (Rusakutten). Her er også store møterom, spiserom og kontorarealer.

Øyeblikkelig hjelp

Tredje etasje: en helt ny tjeneste, Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnenhet. Denne enheten er en sengeavdeling med 34 senger som er beregnet på korttids observasjon og behandling i inntil tre dager. Fastleger og legevakt kan legge inn pasienter på denne avdelingen. Tilbudet gjelder pasienter som kan behandles i kommunen, og ikke trenger innleggelse i spesialisthelsetjenesten.

Smittevern, fysioterapi, helsevern og etat for helsetjenester holder også til i etasjen.

Smittevern/fysioterapi

Fjerde etasje: smittevernkontoret. Kontoret utfører tuberkulosekontroller og annet smittevernarbeid samt helsetjeneste for nyankomne innvandrere. Fysioterapitjenesten knyttet til legevakten, helsevernenheten og etat for helsetjenester sin administrasjon. Helsevernenheten har blant annet ansvar for miljørettet helsevern, smittevern, samfunnsmedisinsk arbeid og beredskap. Etat for helsetjenester administrerer fastlegeordningen og avtalefysioterapiordningen.