«Brautande liberal nordfjording» ny trener for Baunes damelag

Daniel Gangeskar (19) fra Vågsøy i Nordfjord, ny hovedtrener for Nymarks damelag. Foto: Venstre.

Fra 1. januar får Baunes damelag ny trener, Daniel Gangeskar (19) fra Vågsøy i Nordfjord. Han er engasjert politiker (V), studerer Sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og er en dyktig fotballtrener. 6. desember singerte han toårskontrakt som hovedtrener for Baune sitt damelag i 4.divisjon. – Verte to spennande år! skrev han på sin twitterkonto. Han kaller seg «brautande liberal nordfjording». Oppslag i mediene i Sogn og Fjordane viser at Daniel er et stort politisk talent.

Trass i ung alder har Daniel Gangeskar betydelig trenererfaring. De siste to årene har han vært assistenttrener for et herrelag i 6. divisjon. Før det var han innom et herrelag i 4. divisjon i forskjellige roller. Til sammen har han i fire og et halvt år vært involvert i seniorfotball og opparbeidet seg erfaringer som han håper kan komme til nytte i Baune.

Jobben som starter 1. januar er imidlertid Daniels første som hovedtrener. Han sier i en presentasjon av seg selv at han ser frem til å starte. Han har stor tro på at han skal få noen flotte sesonger i Baune og håper at han kan bidra positivt til i utviklingen av en flott klubb.

Ambisjoner

-For å gå framover i fotball må vi ha ambisjonar. For tida vil dei ambisjonane ligge i å stadfeste vår plassering som eit av dei betre laga i 4. divisjon. På sikt vil det ligge i å stadfeste vår stad som eit av dei betre kvinnelaga i vår region. Saman skal vi få det til og saman skal vi skape nye, strålande fotballaugeblikk. Eg ser verkeleg fram til minst to år i Baune, og eg ser fram til å møte alle dykk som held denne flotte klubben kjær, skriver Daniel Gangeskar i sin hilsen til laget like før han starter i trenerjobben.

Sammen med herrelagets trener, Frank Hellevik, vil Gangeskar jobbe mot Baunes strategi 2020:

– Bli blant kretsens 10 beste klubber på seniornivå.

– Utvikle 3-4 kjerneverdier som seniorgruppen skal gjenkjenne og speile avgjørelser mot A-lag og juniorlag.

– Forankres i klubbens Sportsplan med fokus på trygghet, mestring og trivsel.

Begge vil være med å bygge og utvikle en rød tråd fra senior og nedover i ungdomslagene for å sikre og oppfordre til intern rekruttering av klubbens egne spillere.

Kommunestyre, fylkesting og landsstyre

Ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg var Daniel 4. kandidat og Venstre sin ungdomskandidat til Fylkestinget. Han er også kommunestyrerepresentant for Vågsøy Venstre og direktevalgt landsstyremedlem i Unge Venstre. I vår gikk han av som fylkesleder i Unge Venstre i Sogn og Fjordane. Da han i oktober ble valgt inn i landsstyret, kommenterte han dette slik på sin Facebook-side: No skal eg få vere med å sørge for at Unge Venstre fortsatt skal utvikle grønn, framtidsretta og nyskapande politikk.

På valgdagen gjorde Daniel Gangeskar Frank Aarebrot sine ord til sine: «Å ikkje stemme er å gje ei halv stemme til dei du likar minst». – Vi lovar å fortsette å slåss for reine fjordar, gode skular og ungdommen.

Nå skal 19-åringen fra Vågsøy også slåss for å bygge opp Baunes damelag til et bedre lag.