Bare 23 par giftet seg i kirkene i Årstad i fjor, 54 i 1998

Stadig færre par velger å gifte seg i kirken. Antall kirkelige vielser er redusert med 40 prosent fra 1998 til 2014. I kirkene i Årstadsområdet har det vært mer enn en halvering. Illustrasjonsfoto: http://www.freeimageslive.co.uk

23 par ble viet i de fem kirkene i Årstadområdet i fjor. I 1998 var tallet 54. Antall kirkelige vielser har gått sterkt tilbake i de senere år. Mens det i 1998 var ca. 13 000 vielser var det i fjor 8000. I kirkene i Bjørgvin bispedømme ble nær 1600 viet i 1998, mot bare 967 i fjor.

I Bergen domprosti, som omfatter menighetene i Bergen sentrum, Årstad (minus Slettebakken) og Laksevåg, er tallet redusert fra 196 i 1998 til 71 i fjor.

Noen kirker er mer populære å gifte seg i enn andre. I Bergen domprosti fremhever Bergen domkirke seg, men også her er det stor nedgang, fra 138 i 2006 til 70-71 de tre siste årene.

Årstad kirke mest populær

I fjor ble bare 23 par viet i de seks kirkene i Årstadområdet, mot 49 i 1998. Årstad kirke er den desidert mest populære kirken å gifte seg i. Her har tallene svingt en del fra år til år, men også i Årstad kirke peker de nedover, fra 32 i 1998 via 25 i 2010 til 17 i 2013 og 10 i 2014.

De øvrige kirkene i Årstad har få vielser:

Landås hadde 1 i 2011, 3 i 2012, 0 i 2014 og 1 i 2014.

I Fridalen har antall vielser ligget på mellom 0 og 3 siden 2006. I fjor ble tre par viet.

Løvstakksiden (St. Markus og Solheim) har hatt mellom 0 og 6 vielser siden 2006. I fjor ble to par viet.

Fana prosti (med Os, Fyllingsdalen og Austevoll) kan vise til helt andre tall. I fjor ble hele 185 par viet i prostiet. Slettebakken har variert mellom 2 og 8 vielser; 7 både i 2013 og 2014.

Fana kirke er på topp med 53 vielser. Det er like høye tall som på slutten av 1990-tallet. Søreide har aldri vært en populær kirke å vie seg i, med mellom 0 og 7 vielser i de senere år.