Spar hundrelapper på renovasjonsavgiften i 2016

Fra nyttår blir det lønnsommere for folk flest å kildesortere. Overfylte bosspann, som her på Kronstad, kan føre til at man må over på større, og dyrere, spann.

Fra nyttår blir det enda lønnsommere å kildesortere. Klarer du deg med én tømming fra BIR i måneden av 140-litersspannet ditt, betaler du kr 1932,75. Det er knapt 500 kroner mindre enn standardgebyret i 2015. Setter du ut spannet hver uke, må du ut med over 800 kroner mer enn i år.

Kr 33,25 vil det koste per gang du tømmer et restavfallsspann på 140-liter ut over de tolv gangene i året som er inkludert i grunnprisen. Etter 27 tømminger passerer du årets standardgebyr på kr 2411. Da har du, forutsatt fulle spann, kastet 2790 liter avfall, nesten tre kubikkmeter.

Fortsetter du derimot å sette ut spannet i 52 uker, koster det deg kr 3262,75. Da har du betalt over 800 kroner mer enn i år.

Belønner kildesorteren

I dag betaler bergensere som setter ut spannet kun en gang i måneden like mye som dem som setter ut spannet hver eneste uke. Den nye modellen belønner de som kildesorterer fordi renovasjonsgebyret beregnes ut fra mengden restavfall som leveres.

Er du flink til å kildesortere, trykker bosset godt sammen og kun setter ut fulle spann, er det hundrelapper å spare. Tenk godt over hva du kaster. 52 fulle 140 liters spann i året er 7,28 kubikkmeter – 7280 liter – avfall!

I kommunene rundt Bergen de rman har hatt ordningen i noen år setter folk flest ut spannene hver andre eller tredje uke.

Det er viktig at etiketten er synlig slik at koden kan skannes. Denne etiketten på Løvstakksiden er i ferd med å bli uleselig.

Det er viktig at etiketten er synlig slik at koden kan skannes. Denne etiketten på Løvstakksiden er i ferd med å bli uleselig.

Gi beskjed om skadde spann

Om lokket på spannet er ødelagt eller borte, får BIR vanligvis inn avviksmeldinger fra renovatørene eller direkte fra kundene som bruker spannene.

BIR har en frist på å skifte slike innen to uker, men vanligvis er det gjort i løpet av 3-5 virkedager.

BIR ønsker at bosspannene er rene. Det reduserer eventuelle luktulemper for kundene og oss. Det er viktig å knyte restavfallsposer godt sammen for å hindre løst avfall som skitner til i spannet og avrenning fra våte poser.

Kan pålegge overgang til større spann

Overfylte bosspann genererer forsøpling og er til sjenanse for beboere og forbispaserende. Renovatører, kontrollører og kunder melder inn overfylte spann som avvik. Da skriver BIR til kundene om det gjentar seg tre ganger innenfor en gitt tidsperiode.

Gjentar det seg etter at kunden har fått andre varsel, kan BIR pålegge kundene å ha økt tilgjengelig avfallsvolum – det vil si et større spann. Da må man over på 240 liter restavfallsspann. 12 tømminger koster kr 3 865,50, det dobbelte av 140 liters spann. Flere kan dele på slike spann, men grunnavgiften må alle betale.

Mer informasjon om fleksibel gebyrmodell