Cruiseturistene bruker lite penger og ønsker ikke å komme tilbake

Denne utsikten over Bergen fra Nattlandsfjellet er trolig den man finner igjen på flest bilder tatt av cruisebåtturister som besøker Bergen.

Cruiseturistene som kommer til Bergen legger lite penger igjen og de har heller ikke lyst til å komme tilbake, viser ny forskning ved Universitetet i Bergen.

I år besøkte 430000 cruiseturister Bergen fordelt på 276 skip. Ifølge Innovasjon Norge ventes det i 2016 om lag 450000 passasjerer fordelt på 300 cruisebåter.

Rekordene blir ofte hyllet av lokal turistnæring, presse, havnevesen og politikere, men det er det ikke god grunn for, ifølge professor Svein Larsen ved Institutt for samfunnspsykologi ved UiB.

En ny studie fra Larsen og kollega Katharina Wolff som omtales på forskning.no denne uke viser nemlig at cruiseturistene ikke bruker mer penger i land selv om de får flere muligheter ti lå bruke penger. I studien sammenlignet han turistenes pengebruk på hverdager med søndager og helligdager.

Flere tilbud betyr ikke mer pengebruk

– Selv om mulighetene for å bruke penger øker, går ikke forbruket blant cruiseturistene opp, i motsetning til forbruket blant andre turister. Det finnes en myte om at cruiseturister bruker lite penger på land fordi det er lite å bruke pengene på. Den myten er ikke sann, sier Svein Larsen.

Han viser bl.a. til tidligere næringsminister Trond Giskes uttalelse i Bergens Tidende i mai 2013: «Vi vet for eksempel at cruiseturister som kommer til landet, har planlagt å bruke mer penger enn de gjør, når de går i land. Årsaken er ofte at det ikke finnes noe å bruke pengene på.»

300 kroner dagen, backpackere brukte mer

Larsen publisert i 2013 en studie som knuste myten om at cruiseturistene legger igjen 500 millioner kroner årlig i Bergen, dvs 1200 kroner døgnet. Larsen fant ut at de la igjen 300 kroner. Selv campingturister og backpackere brukte dobbelt så mye når overnatting var trukket fra. I dag er cruiseturistene i gjennomsnitt i land åtte timer. Det er sannsynligvis lengden på landoppholdet som avgjorde hvor mye penger cruiseturistene brukte på land.

Larsens nye studie viser at blant turister som har vært her før, har cruiseturistene vært her som cruiseturister og ikke som landturister. Dette er motsatt for landturistene, som i hovedsak har vært her som landturister også tidligere.

Lysten til å komme tilbake til både Bergen og Norge er mye høyere blant landturister enn den er blant cruiseturister. Dersom cruiseturistene derimot tenker å komme tilbake, ønsker de aller fleste å komme tilbake som cruiseturister.

– Det ser ikke ut til at cruiseturisme har noen verdi som markedsføring av Norge som ferieland, sier Svein Larsen til forskning.no.