Fremmedparkering vil koste 22.000 kroner året i store deler av Årstad

Solheimsviken, Solheim og Minde vest har 55-60 % fremmedparkering. Byrådet mener området bør prioriteres når det gjelder boligsoneparkering. Soneparkering innføres trolig samtidig i løpet av 2016. Også områdene Minde og Stadion får trolig boligsoneparkering i løpet av året. Kronstad, i forgrunnen, fikk boligsoneparkering i høst.

Fremmedparkering i store deler av Årstad vil koste 26.000 kroner året når soneparkering trolig innføres i 2016. For de som bruker bilen til jobben hver dag i 11 måneder og parkerer i området vil det koste ca. 22.000 kroner. I dag er parkeringen gratis. Beboere med én bil vil betale 3600 kroner året, for to biler 9000 kroner.

Byrådet behandlet saken 7. desember, og Komité for miljø og byutvikling følger opp 7. januar. Deretter skal bystyret foreta endelig vedtak om utvidelse av ordningen med boligsoneparkering.

Etat for plan og geodata har kartlagt parkeringssituasjonen i områdene som er vist på kartet under (nummerte felt). I flere soner utgjør fremmedparkering over 50 % av all parkering. Ingen av sonene har under 40 % fremmedparkering. – Dette viser at de kartlagte områdene i utgangspunktet har et parkeringsmønster som tilsier at innføring av boligsoneordning vil være formålstjenlig, skriver etaten i sin kartlegging.

De fleste av de nummererte områdene får trolig boligsoneparkering i løpet av 2016.

De fleste av de nummererte områdene får trolig boligsoneparkering i løpet av 2016.

I fagetatens kartlegging og anbefalinger med hensyn til videre arbeid er sonene gruppert i fire områder. Sone 1 og 3 skiller seg ut som særlig viktige når det gjelder å prioritere boligsoneparkering.

  1. Solheimsviken (sone 12), Solheim (sone 24) og Minde vest (sone 30), 55-60 % fremmedparkering, nær store arbeidsplasser, godt kollektivtilbud, gangavstand til sentrum. Området bør prioriteres når det gjelder boligsoneparkering. Alle bør få soneparkering samtidig i løpet av 2016.
  2. Gyldenpris (sone 13), Kirkebukten (sone 14) og Kringsjå (sone 15). Innføring av soneparkering velegnet, men mindre prekært. Etablering kan skje etter 2016.
  3. Stadion (sone 28) og Minde (sone 29). Grenser til området på Kronstad og Vognstølen som fikk soneparkering i høst. Begge soner bør få soneparkering samtidig i løpet av 2016.
  4. Langhaugen (sone 31) og Fridalen (sone 32). Innføring av soneparkering velegnet, men mindre prekært. Etablering kan skje etter 2016.

Beboere 3600 kr året for én bil, 9000 kr for to biler

En nylig vedtatt forskrift i Bergen kommune innebærer en innstramming i boligsonetakstene ved at det utstedes maksimalt to parkeringstillatelser per boenhet, mens det nye takstsystemet (trer i kraft 1.1. 2016) innebærer generelt økte takster samt en differensiering mellom bil nr. 1 og 2, med 50 % takstforhøying for bil nr. 2.

Gjeldende takstsystem innebærer at beboere i disse områdene vil måtte betale en avgift på 300 kr per måned for bil nr. 1, og evt. 450 kr per måned for bil nr. 2. Har man to biler, blir årlig kostnad dermed 9000 kroner året.

Fra gratis parkering til 27.500 kroner året

For besøkende er normen en flat timesats på kr 10 i perioden 08-23 på hverdager (150 kr. dag) og 08-17 på lørdager (100 kr dag). De som i dag parkerer gratis i området, må når boligsoneparkering innføres betale 500 kroner uken, 2000 kroner måneden og 22.000 kroner for de 11 månedene man jobber.

Betale med app eller automat

Det er mest aktuelt at besøkende betaler for parkering via app på telefonen, eventuelt via billettautomater, som gir rett til å parkere i hele området. Som eksempel nevnes Ny-Krohnborghallen, hvor man i området rundt vil kunne parkere på nærmeste ledige plass mot en avgift på 10 kroner per time.

Inntektene fra boligsoneparkeringen vil bli brukt slik: 50 % til håndheving/administrasjon ved Trafikketaten, 50 % til tilskudd til boligsonefondet.