Feilmontering av batteri, røykutvikling fra røykvarsler

En del røykvarslere har som denne en tilkobling med tynne pinner. Her er det mulig å sette inn batteriet feil vei.

En årstadboer fikk seg en ubehagelig overraskelse før jul. – Jeg hadde skiftet batteri på røykvarsleren og satt den på plass. Etter noen minutter kom det svielukt og det begynte å røyke fra røykvarsleren. Jeg fikk den raskt ned. Batteriet var meget varmt, og både batteri og røykvarsler gikk direkte til el-retur, forteller den sjokkerte batteribytteren.

I ettertid har Årstadposten hørt flere lignende tilfeller. En person testet hva som skjedde hvis han feilkoblet batteriet. Han erstattet en av koblingene med en ståltråd slik at minuspol gikk til plusspol. Resultat: røykutvikling fra batteriet. Batteriet var så varmt at det ikke kunne berøres.

Sko-kobling sikrest

Feil innsetting av batteriet i en røykvarsler kan i verste fall føre til at varsleren ikke virker når du har behov for den.

Røykvarslere bruker 9-voltsbatteri med to poler på samme side av batteriet. Polene har ulikt utseende og er markert med + og – pol på batteriet.

En del røykvarslere har såkalt sko-tilkobling der polene må passe akkurat i tilkoblingen. Her er det i praksis ikke mulig å sette batteriet feil.

Røykutvikling

En del røykvarslere har imidlertid en tilkobling med tynne pinner som vist på bildet over. Her er det mulig å sette inn batteriet feil, slik at man ved feil innsetting kobler plusspolen på batteriet der røykvarsleren indikerer at man skal koble til minuspolen. Da tappes batteriet raskt for energi og det vil oppstå en varmeutvikling i batteriet. Noen kan også oppleve svak røykutvikling.

Røykvarsler varsler ikke egen røyk

Røykvarsleren vil dermed ikke lenger fungere fordi batteriet ikke  kan levere strøm. Røykvarsleren som ellers er så fintfølende for røyk vil nemlig ikke selv kunne hyle når den er feilkoblet og røyken velter ut.