Hunder reiser gratis i Oslo; sykler utenfor rushtiden. I Bergen betaler de barnebillett

Hunder får reise gratis på buss og bane i Osloområdet fra 1. februar. I Bergen må de betale barnebillett. Foto: Richard Masoner/Cyclelicious https://www.flickr.com/photos/bike/4668187364

Hunder og sykler må betale barnebillett på buss og bybane i Bergen. I Oslo reiser hunder gratis fra 1. februar, og sykler kan tas med gratis utenfor rushtrafikken. I Bergen må man betale barnebillett for sykkel.

Hittil har man måttet kjøpe barnebillett når man skal ta med seg hund, uansett størrelse, på Ruters kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Unntaket er førerhund for blinde, som reiser gratis. Også hos Skyss reiser førerhunder gratis.

Fra 1. februar endres dette, og hunder vil kunne reise gratis på alle Ruters linjer.

Sykkel er gratis å ta med utenom rushtiden og i helgene hos Ruter. Ellers betaler man. Tar man med seg sykkel med kurv med en liten hund oppi på buss eller bybane i Bergen, må man betale 36 kroner ekstra. Det er ikke satt noen begrensninger på hundens størrelse. En Chihuahua kan veie fra 500 gram, mens en velvoksen hankatt, som kan tas med gratis, gjerne veier 10 kilo. Men så er ble da også Chihuahua i utgangspunktet brukt som vakthund. Den kan fort bli gneldrete uten riktig oppdragelse, og er derfor kanskje ikke yndlingspassasjeren på en overfylt bybanevogn.

Under 19 kroner for en Skyss-tur

Ellers er det liten forskjell på billettprisene hos Skyss og Ruter. Hos begge selskaper er det lønnsomt å reise mye. En person som reiser med Skyss og klarer seg med maksimalt to soner, betaler 7450 kroner året for to 180-dagersbilletter. Det er samme pris som for ti 30-dagersbilletter. Man sparer en 30-dagersbillett på å kjøpe to 180-dagsersbilletter.

Bruker man buss eller bane til og fra jobben i 200 dager, koster en tur knapt 19 kroner. Har man kort vei til nærmeste stopp og rutetilbudet er bra, vil kortet også bli hyppig brukt ved fritidsreiser.

Det er liten forskjell på billettprisene hos Skyss og Ruter, med unntak av for hunder og sykler.

Det er liten forskjell på billettprisene hos Skyss og Ruter, med unntak av for hunder og sykler.