30 nye leiligheter, dagligvarebutikk, torg og lekeplass i Erleveien

Erleveien 20, sekundærstasjonen er borte og erstattet med boliger, dagligvarebutikk, torg og lekeplass. Skisse av Vestbo-prosjektet tegnet av Smedsvig Landskapsarkitekter.

Sekundærstasjonen i Erleveien 20 skal rives og erstattes med en blokk med ca. 30 leiligheter og dagligvarebutikk på i overkant av 800 kvadratmeter i 1. etasje. Andre gangs behandling av reguleringsplanen stod på sakskartet til byrådet 18. februar, men ble utsatt.

Bygget blir 66 meter langt og får en byggehøyde som stiger fra 4 etasjer i nord til 6 etasjer i sør. Det er Ard arealplan som på vegne av Vestlandske Boligbyggelag Vestbo har utarbeidet planforslaget for området langs Erleveien der bl.a. den gamle sekundærstasjonen ligger.

Fra taxiholdeplass til lekeplass

Sentralt i området kommer det torg på ca. 850 kvadratmeter, og taxiholdeplassen blir gjort om til lekeplass.

Flytte parkering under bakken

Parkering blir på bakkeplan og under terreng. Parkeringen øker med maksimalt 27 plasser. Eksisterende parkeringssituasjon i området fremstår som lite tilfredsstillende med mye kant- og fremmedparkering som resultat av generell underdekning ved Landåstorget. Dette fører til økt risiko for trafikkfarlige situasjoner og tidvis dårlig fremkommelighet.

Planforslaget bidrar til å fjerne kantparkering, da det legges opp til å flytte 29 eksisterende overflateparkeringsplasser mellom Landåstorget og Erleveien til parkeringskjeller under bakken. Det er også tilrettelagt for inntil 27 ekstra parkeringsplasser i det nye anlegget. Plassene som da flyttes til under bakken er vanligvis i bruk av besøkende til Landåstorget eller del av dagens gateparkering.

Sekundærstasjonen i Erleveien skal rives og erstattes med bygg med boliger samt butikklokale på drøyt 800 kvadratmeter.

Sekundærstasjonen i Erleveien skal rives og erstattes med bygg med boliger samt butikklokale på drøyt 800 kvadratmeter.

landås-bilverksted