Byråd Erlend Horn besøkte Landås mottak

Byråd Erlend Horn (f.v.), politisk rådgiver Peder Hauge, spesialrådgiver Sølve Sætre og mottaksleder Georg Mevold. Bilde Trond Stigen, Bergen kommune.

Tirsdag morgen tok mottaksleder Georg Mevold imot byråd Erlend Horn for omvisning på Landås mottak.

– Det var en fin opplevelse å se den gamle lærerhøyskolen på Landås fylt med folk i alle aldre og masse aktiviteter, sier Erlend Horn etter besøket.

Omvisning og orientering

Mottaksleder Georg Mevold gav en interessant omvisning og orientering om driften og de ulike utfordringene som Norsk Folkehjelp møter i hverdagen på mottaket. Videre ble det gitt en beskrivelse av aktivitetstilbudet og samarbeidet med ulike frivillige organisasjoner som bidrar i arbeidet med å gi beboerne gode opplevelser.

Vil ha nytt møte med frivillige

Byråd Horn har tatt initiativ til å arrangere et møte mellom mottak, ulike frivillige organisasjoner og kommunen etter påske.

– Jeg tror det kan være nyttig å drøfte erfaringer fra de første måneders drift, for om mulig å forsterke samarbeidet enda mer i tiden fremover, sier Erlend Horn.