Ibsens gate stenges to måneder i sommer

To måneder i sommer blir Ibsens gate stengt på grunn av fornying av nesten hundre år gamle vann- og avløpsledninger. Gaten vil også bli stengt somrene 2017 og 2018.

Nesten hundre år gamle vann- og avløpsledninger i Ibsen gate blir fornyet i sommer. I den forbindelse blir veien stengt fra 18. juni til 18. august.

Arbeidet i Ibsens gate vil pågå tre somre. I år fornyes anlegget i øverste del av Ibsens gate, fra St. Olavs vei til Haukelandsvegen. I 2017 fornyes anlegget i midterste delen, fra Edvard Griegs vei til St. Olavs vei. I 2018 fornyer vi anlegget i nederste del, fra Danmarksplass til Edvard Griegs vei.

Ifølge Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune er det på høy tid å fornye/rehabilitere ledningsanlegget for å gi byens innbyggere en sikker vannforsyning og avløpshåndtering. Nye miljøkrav krever også at man separerer overvann fra sanitært avløpsvann. Dagens avløpsledning i Ibsens gate er en fellesledning.

Dette skal gjøres:

  • Etablere ny vannledning (overføringsledning)
  • Etablere ny lokal vannledning (lokal forsyning)
  • Rehabilitere eksisterende avløpsledning
  • Etablere ny overvannsledning
  • Etablere private stikkledninger der dette er avtalt
  • BKK Nett AS skifter ut eksisterende høyspentkabler på deler av strekket.

Gaten vil bli gravd opp i full bredde og gjenoppbygd etter nye planer fra Statens Vegvesen.  Gaten må stenges for gjennomkjøring når anleggsarbeidene pågår. Vann- og avløpsetaten får kun tillatelse til å stenge i skolens sommerferie når trafikkmengden er lavere enn ellers i året. Det vil altså bli hektisk byggeaktivitet om sommeren og det må arbeides to skift i perioden det er stengt for gjennomkjøring.

Når gaten er stengt, vil det ikke være kjørbar adkomst til eiendommene langs det aktuelle anleggsområdet. Den enkelte beboer må selv finne alternativ parkering. Det vil bli opprettholdt gangadkomst til eiendommene i hele anleggsperioden.

Fremdrift:

Entreprenør, Fyllingen Maskin AS, startet arbeider i marken allerede i mars. Følgende skal utføres før Ibsens gate blir stengt for gjennomkjøring i juni:

– krysse Haukelandsveien med ny overvannsledning

– etablere ny vannkum på grøntområde mellom Ibsens gate (kommunal del) og Haukelandsveien

– etablere ledninger i kommunal del Ibsens gate.

– etablere kummer og ledninger i krysset St. Olavs vei/Ibsens gate

Lørdag 18. juni blir Ibsens gate stengt for gjennomkjøring. Det vil etter den tid bli arbeidet fra kl 0700 til kl 2200 på hverdager. Det er foreløpig ikke planlagt arbeider i helgene, men man må ta forbehold om at dette kan bli aktuelt for å fullføre innen gaten skal åpnes igjen 18. august.