Over 1600 soltimer i Bergen i fjor trass i elendig vær i skoleferien

De fire siste årene har Bergen i gjennomsnitt hatt 1600 timer solskinn i året.

Bergens nye solskinnsmåler fikk en flying start med 1604 soltimer i 2016. Det var bare 86 færre enn gjennomsnittet for dejlige Danmark i fjor. Dessverre kom bare 200 av soltimene i Bergen i løpet av de 57 dagene i skoleferien mellom 20. juni og 15. august. Ikke rart at bergensere flest ser tilbake på 2016 som et grått år. Til sammenligning hadde Kjevik ved Kristiansand, som var solrikeste stasjon i fjor med 1920 timer, 427 timer sol i skoleferien. Likevel klaget sørlendingene over sommeren fordi været var så skiftende.

Ulriken stjeler mange soltimer

Solskinnet i Bergen er i mange år blitt registrert hos Meteorologisk institutt – Vervarslinga på Vestlandet på Florida. Men særlig Ulriken stjeler flere soltimer hver dag. Dermed er Bergen gjennom årene blitt registrert med færre soltimer enn områder i Bergen med mer åpent landskap. . I 30-årsperioden 1961-90 ble det registrert solskinn ved 14 stasjoner i Norge.

Soltimer for den enkelte måned for en del værstasjoner. Tall for normalperioden 1961-90. Høye fjell gjør at den del stasjoner kommer ut med lave tall. Data hentet fra Metlex, Meteorologisk institutt.

Mange vil sikkert bli overrasket at det var omtrent like mange soltimer i Stavanger som i Ringsaker ved Mjøsa. Oslo hadde 1669 soltimer, eller bare ca. 150 flere i året. Knapt merkbart når solen er over horisonten  4475 timer i året i flatt landskap. Kjevik hadde flest soltimer i Norge med 1777 timer.

Bergen Florida hadde 1184 timer og Jostedal 1124 timer. Felles for begge stedene er høye fjell som skygger for solen, særlig når den står lavt på himmelen. Tyholt/Voll i Trondheim ligger mer åpent og hadde 1346 timer.

Bergen slo Trondheim i 2016

2016 var det første året med helårsdrift for Flesland solmålestasjon. Det ble registrert 96 287 minutter med sol, som tilsvarer 1604 timer. Trondheim har fått ny målestasjon på Gløshaugen. Her ble det målt 1592 timer sol.

Oslo Blindern hadde 1768 soltimer og Kjevik nok en gang best med 1920 timer. I Sogn og Fjordane hadde Fureneset i Fjaler, som ligger ganske åpent ut mot havet, 1422 timer. Njøs i Leikanger på Sognefjordens solside og kjent for sitt gode klima, hadde bare 1197 timer.  Høye fjell tar en del soltimer her.

Mest sol i Østfold?

Ifølge Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut hadde Nordkoster i fjor 2099 soltimer. Øyen ligger ikke mange nautiske mil sør for Hvaler i Østfold. Østfoldingene kan derfor konkurrere med sørlendingene og folk langs vestsiden av Oslofjorden om å bo i den solrikeste delen av landet. Forskjellen mellom Flesland og Blindern er imidlertid ikke stor. Flesland hadde 2871 timer der skyer skygget for solen (4475 potensielle soltimer minus 1604 timer sol). 164 av disse timene, eller én av 16 timer,  viste solen seg over Blindern. Men «oslosolen» var noen behagelige grader varmere de fleste dagene i den lyse årstid.

Litt mindre sol på Flesland enn i Danmark

Fleslands 1604 soltimer tilsvarer solskinn 36 prosent av tiden solen var over horisonten i flatt landskap. Også Flesland mister en del soltimer pga. fjellene i øst sammenlignet med områder for eksempel i Danmark.

De solfattigste områdene i Danmark er Midt- og Sydjylland, hvor det er under 1600 soltimer i året. I Danmark fins det et tett nett av stasjoner som måler solskinn. Landet som helhet hadde 1690 solskinnstimer i 2016, mens normalen for 1961-90 er 1495 timer. Flesland lå ganske likt med regionen Midt- og Vestjylland, som hadde 1643 soltimer.

Solskinnstid blir målt som minutter med sol per time etter oppgitt måletidspunkt. Ulike sensorer blir brukt. Definisjonen på sol er når det direkte sollyset overstiger 120 Watt per kvadratmeter.

Solmåleren på Bergen lufthavn Flesland registrerte over 1600 soltimer i 2016. Foto: Kirsten Øystese/BKK.

Vise solenergipotensialet i Bergen

Flesland solmålestasjon ble offisielt åpnet 21. august 2015.  Det var forventet at måleren ville dokumentere at solenergipotensialet i Bergensområdet er bedre enn hva man til nå har antatt. Det viste seg altså å bli dokumentert allerede etter første hele driftsår.

– Det finns knapt tre anerkjente solinnstrålingsmålere i Norge i motsetning til i Europa, hvor solstrålingsmålerne er svært utbredt. Flesland solmålestasjon er en milepæl for den norske solenergibransjen og spin-off for flere målere her i landet, sa Simona Petroncini, styreleder i Norsk Solenergiforening Bergen, da målestasjonen ble åpnet.

Ildsjelen bak målestasjonen er tidligere nestleder i NSF Bergen, Alexander Svanbring, som skrev sin masteroppgave om solceller på næringsbygg. Han er i dag er prosjektleder i BKKs satsning på lokale energiløsninger.

I analysen av solinnstråling for Bergen observerte Svanbring at forskjellen i nedbørsmengde mellom Bergen sentrum og Bergen vest ikke stemte med antatt solinnstrålingsressurs for de to stedene. Observasjonen ble støttet av Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen, som har en solstasjon på Florida. Denne stasjonen brukes av flere norske og internasjonale anerkjente selskaper som forsker på værdata. Siden

Unøyaktige målinger på Florida

Siden Florida er den eneste anerkjente solmåleren på Vestlandet, interpoleres værdata med målinger i Skottland, samt satellittbilder for området. De siste er unøyaktige ved vann, fjell, snø og skyer, særlig ved høye breddegrader. Dermed blir solenergiressursen for Bergensområdet ofte pessimistisk. Den nye måleren vil være til stor fordel for alle som nå vurderer solenergi, ifølge Alexander Svanbring.

Norsk Solenergiforening Bergen står bak realiseringen av prosjektet, og Avinor bistår Meteorologisk institutt med daglig vedlikehold. Instituttet sørger også for at dataene blir verifisert og tilgjengelig for alle som måtte ønske tilgang til dem.

Etableringen av målestasjonen er finansiert av Hordaland fylkeskommune, Avinor, ByBo og BKK.