Mer sol i Bergen enn i Oslo hittil i 2017

Solmålestasjonen på Flesland (til venstre) registrerte 746 timer sol fra 1. januar til 30. juni. Foto: Kirsten Øystese/BKK. Solmåleren på Blindern (til høyre) har i samme tidsrom registrert 891 timer sol. Foto Kjetil Ree/Wikipedia.

I 2016 hadde Oslo Blindern 163 flere soltimer enn Bergen Flesland (1768 mot 1605). Hittil i år, inntil 14. februar, har imidlertid Bergen hatt 18 flere soltimer. Nå kommer imidlertid en del gråværsdager her vest som vil gi Oslo en del solskinnstimer.

Mens Oslo fra 1. januar til 14. februar hadde 72 timer og 40 minutter sol hadde Flesland 90 timer og 40 minutter. I januar hadde Blindern 48 timer, Flesland 41 timer. Første halvdel av februar var imidlertid Flesland velsignet med atskillig flere timer sol. Tallene er summert på grunnlag av tall fra Meteorologisk Institutts eklima-database.

Florida mister mange soltimer

Hadde terrenget vært helt flatt, ville både Oslo og Bergen hatt flere soltimer enn det som registreres. Vi har tatt 14. februar som eksempel:

Denne dagen skinte solen fra en klar himmel over Bergen fra morgen til kveld. Mens Florida registrerte 6 timer og 28 minutter sol, hadde Flesland hele 8 timer og 25 minutter.  Hadde landskapet vært helt flatt, ville vi sett solen i 9 timer og 5 minutter i Bergen, fra klokken 8.21 til klokken 17.26. Flesland mistet altså 40 minutter sol, 36 minutter om morgenen og 4 minutter om kvelden, mens Florida mistet om lag to og en halv time.

Fjell stjeler sol om morgenen

Samme dag hadde også Oslo Blindern klar sol hele dagen. En sammenligning av registrerte soltimer og antall timer fra soloppgang til solnedgang viser at Oslo 14. februar på grunn av fjell mister 51 minutter sol, eller 11 minutter mer enn Flesland. Landskapet på Flesland er en anelse tanke mindre kupert. Felles for begge byene er at de mister mest sol på grunn av topografien om morgenen. Det betyr at antall soltimer på Blindern og Flesland kan sammenlignes.

Normalt med sol i januar en av fem timer

I januar i fjor hadde Flesland 49 timer sol. I normalperioden 1961-90 hadde Bergen Florida 19,3 timer sol i gjennomsnitt i januar. I årene 1953 til 1975 lå relativ tid med solskinn på 19,4 prosent, dvs at solen viste seg en av fem timer den var over horisonten. Beste år var 1965 med 36,9 prosent sol, verste 1974 med 3,1 prosent.

Mest sol på forsommeren

På årsbasis skinner solen ca. 33 prosent, om lag en av tre timer, i Bergen. Mest sol har vi på forsommeren, fra april til juni kan vi regne med sol om lag 40 prosent av tiden den er over horisonten.

Gjennomsnittet for årene 1953 til 1975 var slik for den enkelte måned (beste og dårligste måned i parentes):

Januar 19,4 (36,9 – 3,1)

Februar 30,6 (59,8 – 8)

Mars 35,1 (72 – 13,6)

April 37,9 (62,8 -19,6)

Mai 39,6 (57,6 – 23)

Juni 40,0 (60 – 22)

Juli 34,1 (54,2 – 17,1)

August 34,8 (65,1 – 19,2)

September 29,3 (42,1 – 15,2)

Oktober 28,1 (49,8 – 14,6)

November 21,5 (37,1 – 8,2)

Desember 15,1 (33,4 – 1,4)