Bergen fikk minst sol av storbyene første halvår 2017

Solmålestasjonen på Flesland (til venstre) registrerte 746 timer sol fra 1. januar til 30. juni. Foto: Kirsten Øystese/BKK. Solmåleren på Blindern (til høyre) har i samme tidsrom registrert 891 timer sol. Foto Kjetil Ree/Wikipedia.

Bergen kom på sisteplass blant de fire største byene når det gjelder solskinnstimer første halvår 2017. Kristiansand var på suveren førsteplass, mens Oslo, Trondheim og Tromsø knivet om andreplassen. Særlig juni trakk ned for Bergen. Bare 126,5 soltimer ble registrert på Flesland. Tar vi hensyn til fjell som stengte for solen på Florida har det trolig bare vært to juni måneder med færre soltimer i Bergen siden målingene startet i 1957. I 1994 var det bare 53 solskinnstimer og 1964 81,6.

Solskinnstimer 1. januar-30. juni 2017 ifølge Meteorologisk institutts eklima-database:

Kristiansand Kjevik 1048,8 timer

Oslo Blindern 891,3 timer

Trondheim Gløshaugen 882 timer

Tromsø 867,7 timer

Bergen Flesland 746,2 timer

Dessverre er solmåleren på Særheim i Rogaland ute av drift, slik at Stavanger/Rogaland ikke kan registrere solskinnstimer.

Bergen fikk høsten 2015 solskinnsmåler på Flesland. I motsetning til måleren på Florida er det ingen høye fjell som stenger for solen. Dermed fikk Bergen endelig en måler der man kan sammenligne solskinnstimene i byen med andre steder i landet med tilsvarende topografi.

Solskinnsmåleren fikk en flying start i 2016, da det ble registrert i overkant av 1600 soltimer. Det er nesten like mange som man har i et normalår i Oslo (1961-90), 1669 timer.

Bergen på topp i Norge i mai

Første halvår 2016 hadde Bergen 1011,3 soltimer, langt over normalene for Florida (688 timer) og Oslo (890 timer). Første halvår 2017 endte altså på 746,2 soltimer i Bergen. En solrik mai ble etterfulgt av en juni. Da juni begynte grå og våt hadde bergensere flest allerede glemt at byen var på topp i Norge i mai med 254 soltimer, bare 8 færre enn Kristiansand Kjevik.

Juni 2017 blant de tre solfattigste siden 1957

I juni fikk Bergen hare 126,5 soltimer. På Florida er det målt solskinnstimer mellom januar 1957 og august 2005. Årstadposten har sett på antall solskinnstimer i juni disse årene for å se hvordan årets juni ligger an. Som nevnt kan ikke tallene for Florida og Flesland sammenlignes siden fjellene har frarøvet Florida mange solskinnstimer. Noen år skiller seg imidlertid ut når det gjelder lite solskinn i juni: 1994 med bare 53 soltimer og 1964 med 81,6 timer. Disse årene ville ikke engang fri horisont gitt flere soltimer enn de 126,5 vi hadde i juni 2017. Syv år hadde mellom 103 og 120 soltimer i juni på Florida. Tilsvarende målinger på Flesland ville nok gitt over 126,5 soltimer.

Dermed kan vi, med en viss grad av usikkerhet, utrope juni 2017 som den tredje den tredje solfattigste juni så lenge det har vært foretatt målinger (1957-2005 og 2016-17).