17 år gamle Markus Andersen ble Årstads første lærer

Fotograf Marcus Selmer besøkte mellom 1860 og 1868 Øvre Møllendal gård, som ble eid av familien Hagelsteen. I 1868 kjøpte Bergen kommune gården for å anlegge Møllendal kirkegård- Markus Andersen, Årstads første lærer, drev trolig skole i en av disse bygningene. Marcus Selmers samling, Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Markus Andersen, som har gitt navn til Markusplassen, var den første læreren i Årstad. Han var funksjonshemmet og måtte hentes med båt eller hest når han skulle undervise.

Johan Ernst Welhaven (1775-1828), far til dikteren Johan Sebastian Welhaven (1807-1873), var sogneprest i Hospitalkirken i Bergen. Han ivret for å få i gang skole i Årstad. På et møte med menigheten i 1810 fikk han aksept for å starte omgangsskole.

17 år gammel lærer

Welhaven ansatte Markus Andersen (1793-1839) som lærer. Markus var fra Breistein i Hammer (Åsane) og kom trolig til Haukeland i 12-årsalderen for å gjøre tjeneste. Markus var 17 år og nylig konfirmert av Johan Welhaven i Hospitalkirken da han ble ansatt som lærer. Welhaven må ha vært veldig begeistret for ungdommen fra Breistein. Etter konfirmasjonsundervisningen gikk han i lære hos klokkeren, hvor han lærte å skrive og regne.

Markus var funksjonshemmet. Han brukte krykker, og Welhaven skal ha sagt at skolelæreren «enten med Hest eller Baad afhentes til Skoleholdet».

På 1700-tallet innførte kongen en ordning som fritok skolelærere for militærtjeneste etter syv års arbeid i skolen. Biskop Arentz i Bergen sendte rundskriv til prostene i bispedømmet der de ble rådet til å rekruttere «vanføre, halte, krokryggede og ellers små uanseelige personer som ikke stikke de herrer officerer for  meget  i øinene».

Fast skole i 1832

I 1814 giftet Markus Andersen seg med Synneve Andersdotter. De fikk tre barn, men bare datteren Johanne vokste opp.

Markus var i mange år omgangslærer på skolene i distriktet. Han reiste fra gård til gård og underviste et par dager på hvert sted. I 1832 ble det etablert fast skole i Årstad, i Hagelsteen sitt hus ved Årstadbroen, omtrent der Rema 1000 ligger. Han var også forpakter på gården Rennebø, hvor han bodde sammen med kone og barn, til de i 1831 flyttet inn i samme hus som skolen.

Møllehus gjort om til skolestue?

I 1838 heter det at Markus Andersen eier skolestuen, som har plass til 60-70 elever. Hagelsteen hadde flere møller og eiendommer langs Møllendalselven. Kanskje et av husene ble gjort om skolestue og senere kjøpt av Markus Andersen? spør Arne Eriksen i en artikkel i Bergensposten.

En annen teori han kommer med er at Markus Andersen flyttet huset. I boken om Haukeland skole står det at han fikk leie et stykke utmark på oppsiden av veien like ovenfor gamle Haukeland skole. Etter 29 år som lærer i Årstad døde Markus Andersen i 1839, 46 år gammel.

Skolehuset ble trolig revet mellom 1867 og 1891. Her kom et nytt våningshus opp. Trolig var dette forpakterbolig for Markusplassen.

Møllendal kirkegård ble anlagt av Bergen kommune i 1874 på eiendommen Øvre Møllendal, som kommunen hadde kjøpt i 1868. Kirkegården ble utvidet blant annet i 1907 da kommunen også kjøpte Haukeland gård.

Kart over Møllendalselven (Aarstadelven) fra 1852 med inntegnede møllebruk. Markus Andersens skole kan ha ligget i en av disse bygningene, mest sannsynlig der Papirmøllen lå. Arkivet etter Oppmålingsvesenet, eldre samling, Bergen Byarkiv.