«Edens hage» – nytt høyskolebygg for 2500 elever og ansatte på Kronstad

Nybygget til Høgskolen på Vestlandet på Kronstad kommer nord for nåværende bygg. Illustrasjon Kruse Smith/ L2 Arkitekter AS.

«Edens hage» var tittelen på vinnerutkastet fra entreprenør Kruse Smith i Bergen i samarbeid med L2 Arkitekter i Oslo til nytt bygg for Høgskulen på Vestlandet på Kronstad. Bygget, som har betegnelsen Kronstad 2 og kommer nord for nåværende bygningsmasse, skal erstatte lokalene som høyskolen i dag leier i Møllendalsveien.

Juryen, som bestod av representanter for høyskolen og Statsbygg, sa i sin begrunnelse at vinnerutkastet har levert en god planløsning med meget god fleksibilitet i hver etasje, samtidig som det åpner for samhandling mellom studenter og ansatte. Bygget og uteområdene har et godt samspill med omgivelsene. Det vises blant annet til at hovedinngangen er plassert godt fra Inndalsveien og at studentkafeen er lagt til et hjørne som gir god plassering.

Interiørbilde fra det nye høyskolebygget på Kronstad. Illustrasjon . Kruse Smith/L2 Arkitekter.

«Edens hage» har Kruse Smith/L2 Arkitekter kalt vinnerutkastet for nytt høyskolebygg på Kronstad.

2000 studenter og 450 ansatte

Når bygget er godkjent, kan bygging ta til. Ststsbygg skal eie bygget, mens høyskolen skal leie. Byggestart kan skje allerede i januar 2018.Bygget skal være ferdig i 2020, da leieavtalen i Møllendalsveien går ut. Kronstad 2 blir på over 14.000 kvadratmeter og skal gi plass til om lag 2000 studenter og nærmere 450 ansatte. I utgangspunktet var bygget planlagt med 70 prosent cellekontorer, men etter de siste romplanene inneholder det ikke rene cellekontorer i det hele tatt. Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet, Kristin Hinna, som sitter i brukergruppen for bygget, reagerer sterkt på dette. Forskning viser at åpent landskap fører til mer mistrivsel, stress, høyere sykefravær og mindre produktivitet.

Strengere romnormer for statlige bygg

Ifølge høyskolerektor Berit Rokne er man i en forprosjektfase. Brukerprosessen vil pågå frem til midten av november. Departementet kom i 2016 med nasjonal norm på 23 kvadratmeter for hver bruker i statlige bygg. Det er Kunnskapsdepartementet som endelig godkjenner romplanen. Stor bruk av cellekontor er vanskelig å få godkjent i nybygg generelt.