Blikktrykkeriet fylles med dagligvarer, barnehage og 108 leiligheter

Bergen Blikktrykkeri er for lengst historie, men bedriftens fasade mot Damsgårdsveien blir med inn i fremtiden, i BOB-prosjektet 1912. «Innmaten» i det gamle industribygget fylles med dagligvarebutikk, barnehage, 9 townhouse og 99 byleiligheter.

Det hadde vært rimeligere å rive og bygge opp fra grunnen, men BOB har som storutbygger ved Damsgårdssundet ønsket å ta vare på deler av den stolte industrihistorien.

Bergen Blikktrykkeri AS ble grunnlag i 1908. Fabrikken produserte emballasje til hertmetikkindustrien. Maskinene som ble benyttet produserte bedriften selv. Blikktrykkeriet stod også for trykking av etikettene på boksene.

Fabrikkbygningene som i dag har adresse Damsgårdsveien 60-62 ble tegnet av arkitekt Schak Bull. Arbeidene på bygget startet i 1912, og bygget stod ferdig i 1913. Fabrikkbygningen er 120 meter lang og oppført i teglstein. Fasaden mot Damsgårdsveien er dekorert med steinrosetter.

På nedsiden av fabrikken hadde man en 248 meter lang kai. Utenfor kaien var det seks meter dypt, så store båter kunne legge til kai for lasting og lossing. Råmaterialene hentet Bergen Blikktrykkeri fra egen bedrift i Simonsvik på Laksevåg, Norsk Blikkvalseverk.

Bergen Blikktrykkeris brevhode fra 1916.

Bergen Blikktrykkeri i 1958, med det karakteristiske tårnet. Den eldste fabrikkbygningen sees godt med sine gode overlysvinduer og store fasadevinduer som ga arbeiderne et godt arbeidsmiljø. Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen, Billedsamlingen.

 

Damsgårdsveien 60-62 i 2003.

Slik ser fasaden på Damsgårdsveien 60-62 ut i november 2017 Rehabiliteringen er i full gang.

Bergen Blikktrykkeris nord- og vestfasade blir bevart i prosjektet 1912.

Slik vil bebyggelsen i 1912 ta seg ut. Arkitekt Schak Bulls flotte mursteinsfasade dekorert med steinrosetter blir bevart. Inni bygget blir alt nytt. Illustrasjon BOB.