Lea Hall blir barnehage og gjenoppstår i fordums prakt

Lea Hall får nytt tak og nye arker. Arbeidet foregår inne i en plasthall som er reist over bygget fra 1899 som fra august 2018 skal huse Leaparken Barnehage. Foto Bergen kommune.

Barna som i august 2018 får plass i Leaparken barnehage, vil få høre en spennende historie om husets tidligere eiere når Lea Hall/Villa Solhaug i Jacob Aalls vei 26 på Minde er ferdig rehabilitert. Asplan Viak er arkitekt for prosjektet, som har en kostnad på 34 mill. kr. Barnehagen får 54 plasser, 10-13 ansatte – og ingen parkeringsplasser. Ansatte og pårørende må kjøre kollektivt, sykle eller gå.

Lea Hall i 1917. Foto Wikipedia.

Lea Hall ble opprinnelig bygget i 1899 som bolig for Gert Meyer Brun, som ga huset navnet Villa Solhaug. Bygningen ble senere overtatt av Erik Grant Lea, som for hundre år siden var blant Norges rikeste. Da Grant Lea overtok eiendommen, fikk den navnet Lea Hall. Eiendommen har vært i kommunens eie siden 1922. Eiendommen fikk da tilbake sitt opprinnelige navn, Villa Solhaug,  skolen fikk navnet Solhaug skole og eiendommen Solhaug park. Hovedhuset har vært benyttet til ulike undervisningsformål frem til avvikling i 1999. Fra 2004 har bygget vært utleid. Leaparken barnehage kommer i et parkområde som opprinnelig tilhørte huset.

Leaparken barnehage åpner i august 2018 i Lea Hall/Villa Solhaug fra 1899. Barnehagen skal også nytte gymsal med tilbygg. Illustrasjon: Asplan Viak.

Har satset på bevaring

Lea Hall har antikvarisk verdi, og Bergen kommune ved Etat for utbygging har i hele byggeprosessen hatt til hensikt å ivareta bygget i så henseende. For å kunne jobbe uhindret med hensyn til været ble det i april 2017 montert «takovertak». Under teltet har man bygget huset opp igjen. Tak og arker er byttet ut. De nye takbjelkene har de samme detaljer som de opprinnelige. Det flotte glasstaket i huset er montert slik det var. Glasstaket vil gi rikelig med dagslys til hovedrommet i huset.

Den siste tiden har det foregått arbeider i Jacob Aalls vei med nytt VA-anlegg og opparbeidelse av fortau og gangsti, samt reasfaltering. Det er også utført arbeider på murer etc. for å bedre siktforhold ved utkjøring fra Jacob Aalls vei. Gymsal er forlenget og forberedt for nytt tak. Under teltet går arbeidet med gjenreising av huset fortløpende. I kjelleren er det foretatt hydraulisk sprenging for å gi plass til tekniske rom. Trær er blitt flyttet for å gi plass for vendehammer i forbindelse med varelevering osv.

Tårnet på Lea Hall er rehabilitert med samme detaljer som opprinnelig tårn. Foto Bergen kommune.

I august 2018 åpner Leaparken barnehage i Lea Hall. Foreløpig er huset innpakket i en plasthall.